Attefallshus

Attefallshus / Komplementshus – En bygglovsfri bostad med kök, bad och sovmöjligheter

25 kvadratmeter
Ett attefallhus är en byggnad på 25 kvadratmeter med en nockhöjd på max 4 m, som får användas som en permanentbostad på en tomt med befintlig villa. Den får inredas med kök, bad och sovmöjligheter.

Anmälan
Ett komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.


Senaste nytt